Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası yürürlüğe girdi.
/ Categories: Haberler

Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ocak’taki birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı ve Resmi Gazete’nin 21 Ocak 2020 tarihli sayısında yayımlatılarak "Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” yürürlüğe girdi. 

"Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası” Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yasadaki bazı kurallar ise hem sağlık hem de tarım, hayvancılık ve veteriner işleriyle ilgili bakanlıkça iş birliği içinde uygulanacak.

Yasanın amacı “Çevrenin korunmasını da göz önünde bulundurarak, tüketici menfaatlerinin ve gıda piyasasındaki gıda güvenliği uygulamaları ile adil ve eşit uygulamaların korunması da gözetilmek kaydıyla insan sağlığının ve tüketicinin yüksek seviyede korunmasını garanti altına alarak iç piyasanın ve yabancı ülkelerle ticaretin etkili bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla tüketicinin bilgilendirilmesine, gıda hijyenine, gıda kalitesine ve gıda güvenliğine ilişkin kuralları belirlemek” olarak ifade edildi.

Yasa kapsamı çok geniş olup, özetle aşağıdaki unsurları içermektedir.

 • Gıda güvenliği ve hijyeni
 • Gıda işletmelerin sorumlulukları
 • Resmi kontroller
 • Uyumsuzluk durumundaki idari işlemler, yaptırımlar, cezalar ve masraflar
 • İthalat ve ihracat kuralları
 • Etiketleme
 • Çeşitli gıda bileşenleri
 • Gıda ile temas eden madde ve malzemeler
 • Hızlı dondurulmuş gıdalar
 • Takviye edilmiş gıdalar
 • Belirli tüketici grupları için hazırlanmış gıdalar

"Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası”

 

Previous Article Hal Yasası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna sevk edildi.
Next Article İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Çalışmaları
Print
236

Theme picker