İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Çalışmaları
/ Categories: Haberler

İthalatı ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Tüzüğü Çalışmaları

Dairemiz, Hükümet Programında yer alan ithalat ve ihracattaki bürokrasinin azaltılması ve sadeleştirilerek ticaretin hızlı akışını sağlaması ile ilgili politika çerçevesinde; İthalatı ve İhracatı  (Düzenleme  ve  Denetim)  Tüzüğünde güncelleme  yapma  ihtiyacı  duymuştur. Öncelikli adım olarak; Ticaret Dairesinden de onay alınarak ithali gerçekleştirilen Tüzüğün İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ CETVELLERinde bulunan  mal gruplarında azaltmaya gidilmiştir. Ayrıca Tüzüğün DÖRDÜNCÜ CETVEL "ÖNİZNE TABİ MALLAR" ve ONUNCU CETVEL “İTHALİ YASAK OLAN MALLAR LİSTESİ” kapsamında yetki verdiğimiz teknik dairelerle birebir toplantılar gerçekleştirilerek, yapılan toplantılar neticesinde son hali verilmiş olan İthalatı ve İhracatı  (Düzenleme  ve  Denetim) (Değişiklik)  Tüzüğü  görüş alınmak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Hukuk Dairesine (Başsavcılık) gönderilmiştir.

İthalatı ve İhracatı  (Düzenleme  ve  Denetim) (Değişiklik)  Taslak Tüzük

Previous Article Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası yürürlüğe girdi.
Next Article Tüketici Bilinçlendirme Etkinliği
Print
220

Documents to download

Theme picker