Ticaret Dairesi “Koronavirüs” fırsatçılarına karşı denetim ve cezai yaptırımına başladı.
/ Categories: Haberler

Ticaret Dairesi “Koronavirüs” fırsatçılarına karşı denetim ve cezai yaptırımına başladı.

Dünya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde son zamanlarda ortaya çıkan koronavirüs ve bu bağlamdaki koruyucu tedbirlerin alınmasının gerekliliği sonucunda halkın kendini korumak amacıyla alımına yöneldiği muayene eldivenleri, tıbbi maskeler, anti-septikler, dezenfektanlar ve hijyen amaçlı kullanılan alkollerin, tüketici ihbar hattına gelen ihbarlar ve sosyal medya üzerinden yapılan yayımlar üzerine Fiyat ve Kalite Denetim memurlarımız tarafından öncelikle ihbar hattında şikayete konu olan yerlerden başlanarak ada genelinde “Piyasa Gözetimi ve Denetimi”  yapılmış ve söz konusu ürünlerin piyasada maliyetlerinin çok üzerinde satıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan piyasa denetiminde çıkan sonuç üzerine söz konusu ürünlerin denetime tabi mal olarak ilan edilmesine ve Bakanlık tarafından azami kar yüzdeliklerinin aşağıdaki tablodaki gibi belirlenerek bu fiyat aralıklarındaki satışların olmasının sağlanması ve fahiş fiyatlardaki satışların önlenmesi sağlanacaktır.

Denetime Tabi Mal

Üretici veya İthalatçı Azami Kar Yüzdeliği

Toptancı Azami Kar Yüzdeliği

Perakendeci Azami kar Yüzdeliği

Muayene eldivenleri

              %8

              %12

           %10

Her türlü tıbbi maske

              %8

              %12

           %10

Anti-septikler ve Dezenfektanlar

              %8

              %12

           %10

Alkoller (Alkollü içkiler hariç)

              %8

              %12

           %10

Üreticiden Perakendeciye veya İthalatçıdan Perakendeciye Satış

                         %15

          %10

Yukarıdaki tablodaki belirlenen fiyat aralığına uymayan satış yerlerine  Fiyat ve Kalite Denetim memurları  tarafından aşağıda belirtilen para cezası uygulanır.         

Suçun Kısa İzahı

Cezalar  

Saptanan azami fiyata, azami kar yüzdeliğine, üretici satış fiyatına veya azami ücrete uymama

Aylık asgari ücret kadar para cezası

İstifçilik yapma, yapılmasına yardımcı olma veya buna izin verme veya denetime tabi bir malı satmaktan kaçınmak

İstifçiliğe konu malın bakanlıkça saptanacak o günkü rayiç bedeli üzerinden %20 para cezası

Satıcının, yetkili denetim memurlarınca istenilmesi halinde, onlara her türlü bilgi ve belgeyi vermemeleri, belgelerin asıllarını göstermemeleri ve bunların birer kopyalarının alınmasına müsaade etmemeleri, yetkili denetim memurlarının ilgili işyerlerine girmesine engel olmaları halinde

 

Asgari Ücretin %50’si

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan TAÇOY: “Stokçuluk yada fırsatçılıkla krizi fırsata çevirmeye çalışanlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Vatandaşların yaşadığı sorunların üzerinden yüksek kar elde etmek amacı taşıyanlara, çıkarılan “Azami Kar Yüzdeliği Emirnamesi” ile fırsatçılığa göz açtırmayacağız.

Dairemize ait “ALO 171 Tüketici İhbar Hattı” aktif olarak kullanımdadır. Dikkatinizi çeken bir durum halinde ihbarda bulunabilirsiniz.

Previous Article Talat ILGAR Ticaret Dairesi Personeline "Galahad™ Motivasyon Eğitimi" tanıtımını yaptı .
Next Article Bürokrasiyi azaltmak ve ayni zamanda Halkımızın can ve mal güvenliği ile Tüketicilerin menfaati ön planda tutularak "İthalatı  ve  İhracatı  (Düzenleme  ve  Denetim) Tüzüğünde" değişik yapılmıştır.
Print
303

Documents to download

Theme picker