TİCARET DAİRESİ BİRİMLERİI- İSTATİSTİK ŞUBESİ

1. Gümrükten gelen TİB1 ithalatı gösteren  evrakların kayıtları 
2. Gümrüklerden Tib 1 evrakları baz alınarak hazırlanan özet   İhracat raporlarındaki bilgilerin  kayıtları
3. Yıllık ve Aylık ithalat ve ihracat rakamlarını içeren  karşılaştırmalı raporların hazırlamak
4. Yıllık Dış Ticaret  İstatistiklerini içeren  verileri yayınlamak (kitap)
5. Tüketicileri Koruma Birimi.
6. Metroloji (Ölçü ve Ölçü Aletleri) Denetim Birimi.II. DIŞ TİCARET ŞUBESİ

1. İzne tabii mallar için (tüzük gereği) özel ithal ve ihraç  izinlerinin verilmesi.
2. Araç ithali yapılabilmesi için izinlerinin verilmesi. 
3. İthalatçı ve İhracatçı Belgelerinin verilmesi.
4. Dış piyasadaki rekabet gücünü ve İhracatı artırmaya yönelik Teşvik Primi ödemesi.
5. Güney ile yapılan ithalat ve ihracat izinlerinin verilmesi.


III. İÇ TİCARET ŞUBESİ

1.    Tarihi geçmiş veya bozuk malların müsadere edilmesi.
2.    Etiketsiz ürünlerin tespiti ve müsadere edilmesi.
3.    Etiketsiz ürünlerin  tahlil neticesinde bağış yapılması.
4.    Akaryakıt , süt, ekmek  gibi ürünlerin piyasa fiyatlarının düzenlenmesi (emirname haz.)
5.    Fırın ve Resturantların denetimi.
6.    Faaliyet raporlarının hazırlanması.
7.    Piyasa denetimi ve ceza uygulaması.
8.    Ürün Güvenliği Birimi.