Misyon:


İç ve dış ticaretin düzenlenmesini, yönetimini ve geliştirilmesini sağlayıcı önlemler alır ve uygular. İç ve dış ticaret ile ilgili istatiskî bilgileri toplar ve yayınlar. Ticaret sektöründe yer alan sorunları saptar ve çare üretir. Ticaret sektöründe faaliyet gösteren pazarlama birimlerinin toplum yararına ve düzenli bir şekilde çalışması için gerekli önlemleri alır. İhraç ürünlerinin dış pazarlarda, benzer ürünlerle rekabet edebilmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alır. İhracat / ithalat farkını azaltmak amacıyla ihracat yapan özel veya tüzel kişileri teşviklerle destekleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak. 


     

Vizyon:


Serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde ithalat ve ihracat işlemlerini Avrupa Birliği normlarına uyumunu sağlamak. Tüketici şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak. İthalat ve ihracat işlemlerini basitleştirerek kamu yararını da gözeterek bürokrasiyi en aza indirmek.