MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİ

 

Tüketiciler ile satıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkları çözümlemek üzere EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI bünyesinde kurulan MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİ toplam yedi üyeden oluşmaktadır .

•    Bakanlık Temsilcisi  bir üye ( Başkan )

•    Tüketici Dernekleri Temsilcisi bir üye

•    Tüketici Konseyi Temsilcisi iki üye

•    Barolar Birliği Temsilcisi üç üye


Heyet asgari ücretin dört katına kadar  olan mal ve hizmet alımlarında tüketicilere hizmet sunmaktadır.  Bu kıymetin  üzeri mal ve hizmet alımlarında ortaya çıkan olumsuzluklarda  Heyetin vereceği kararlar istişari  niteliktedir. Ancak bütün ilgili tarafların Hakem Heyetinin yetkisini açık olarak tanıdıklarını  Heyete yazılı olarak beyan etmeleri halinde , Heyet yine  tüketicilere hizmet vermektedir.
BAŞVURU KOŞULLARI:
   
1- Tüketiciler ile satıcılar arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti kurulmuştur.

2- Başvurular tüketicinin bizzat veya avukatı aracılığıyla Heyet raportörüne vereceği yazılı bir dilekçe ile başlatılır veya. Mal veya hizmetin alındığı yerdeki kaymakamlıklara da yapılabilir .

3-Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda da başvurular, tüketicinin bulunduğu yerdeki kaymakamlığa yapılabilir.
  

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
  
1- Uyuşmazlık konusu içeren dilekçe

2- Delil oluşturan ilgili belgeler


DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:

1-Tüketici ve satıcı veya sağlayıcının tam adı, adresi, telefon numaraları

2- Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini ve markasını, 

3- Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

4- Ne kadar para ödediğinizi, ödeme şeklinizi,

5- Garanti Belgesi varsa bir süreti

6- Sorunun ne olduğunu,

7- Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu, 

8- Ne yapılmasını istediğinizi.


BAŞVURULARDAN ÜCRET ALIMI:

Hakem heyetlerine yapılan başvurularda başvuru konusunun bir asgari ücret tutarından yüksek olması durumunda  başvuru sahibinden  asgari ücretin 1/25 oranında harç tahsil edilir. Hakem Heyetince başvuran tarafın  haklı bulunması durumunda  tahsil edilen harç  başvuru sahibine aynen geri iade edilir.


AÇIKLAMALAR:     

1- Müracaatlar, başvuru tarih ve sırasına göre en geç iki ay içinde hakem heyetince görüşülür ve Yasa/Tüzük kapsamında karara bağlanır.

2- Hakem Heyetinin vereceği kararlar taraflara yazılı olarak bildirilir ve tarafları bağlayıcı dır. 

3- Taraflar bu kararlara karşı on beş gün  içinde Mahkemeler Yasası uyarınca yetkili kılınan  mahkemeye itiraz için  müracaat edebilirler. Süresi içinde müracaat edilmeyen kararlar kesinleşir. Kesinleşen kararlar mahkeme kararı hükmündedirler ve aynen mahkeme kararı gibi icra edilebilirler.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ (Tıklayınız)MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER (Tıklayınız)