Tüketici Konseyi:

 

Tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunup, geliştirilebilmesi, ülkemizde tüketici bilincinin yerleşmesi için  çalışmalar yapacak olan Tüketici Konseyi oluşturuldu. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversite temsilcileri olmak üzere toplam 34 üyeden oluşan Konsey üyelerinin daha somut ve verimli çalışmalar yapabilmesi için konsey üyelerinden oluşan 2 alt komite oluşturmuştur. Konsey amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.


1. Bilinçlendirme Komitesi: 


Tüketicilerin, üreticilerin mevcut Tüketiciler Yasası hakkında aydınlatılması yasanın içerdiği hak ve yaptırımların neler olduğu. Tüketicilerin şikayet ve isteklerine cevap verme. Tüketicilerle yasal kurumlar arasında iletisimin sağlanması gibi konularda çalışmalar yapmayı hedflemektedir. 


2. Mevzuat Komitesi: 


Halen yürürlükte olan Tüketiciler Yasası’nın daha ileriye götürülmesi, AB norumlarının uygulanması. AB ve gelişmiş ülkelerdeki bu alanda olan mevzuatları inceleyip ülkemiz koşullarına uyarlanabilmesi için çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.