İTHALATÇI VEYA İHRACATÇI KAYIT BELGESİ

Ticaret Dairesi Dış Ticaret Şubesi

İthalat veya ihracat yapan veya, yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler, Ticaret Dairesinde ithalatçı veya ihracatçı olarak kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İthalatçı veya ihracatçı olarak kayıt yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odasına veya Kıbrıs Türk Sanayi Odasına veya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına Üye olmaları koşuldur.

Ancak Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına üye olanlar, kendi işyerleri için gerekli olan makine, teçhizat, malzeme ve hammaddeleri ithal edebilirler.

İthalat ve İhracat belgeleri 1(bir) takvim yılı (1Ocak – 31 Aralık) itibarı ile geçerlidirler.

 

İthalatçı veya İhracatçı Belgesi için ONLİNE İŞLEMLER Butonunu kullanınız.

 

Detaylı Bilgi için Ticaret Dairesi Tel: 228-3341 ( Dahili 103-105-108-117-119-143 ) nolu telefonu arayınız.

 

YŞ ( Yabancı Şirketler için İstenecek Belgeler )

 Tüzel Kişiler.

 Gerçek Kişiler.

Oda Kayıt Belgesi.

Oda Kayıt Belgesi.

Direktörlerin Kimlik Kartı Fotokopisi.

Kimlik Kartı Fotokopisi.

Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi.

Vergi Yükümlülük Kayıt Belgesi.

Şirket Onay Belgesi. (1.Set).

İsim Tescil Belgesi.

İmza sirküleri ( Direktörler gelmeyecekse).

Dairemiz Nezdinde Doldurulacak Forum.

Y. Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi veya Ana Sözleşme Tüzüğü.

 

KKTC’ de Yetki verilen Kişi için Yönetim Kurulu Kararı Gelecek.

 

Dairemiz Nezdinde Doldurulacak Forum.